Afrikaanse Artikels
Terug na Forum vir GLO
Tradisie of Inspirasie
Christen - uitverkiesing
Twee soldate
Kontraste
Erfenis
Die Groot Uitnodiging
Verlore seun
Is die Bybel waar?
Gevaarlike Glybaan
Selfverloëning
Hemel en Aarde
Koninkryk naby
Jesus vir vandag
Voor-verdrukking

Afrikaanse Artikels

 Suid-Afrika is 'n land wat grootliks deur die Gereformeerde tradisie beheer word. Maar tog is daar meer en meer 'n behoefte aan fundamentele studie van God se Woord. Hiermee bedoel ons natuurlik 'n Bybel gesentreerde geloofstelsel. Een waar die Bybel self die gesag het om te sê wat hy wil sê op die normale en gewone manier waarop hy gelees moet word.

Met hierdie doel is Die Volle Wapenrusting vir die eerste keer in Oktober 1992 gepubliseer en is die aksie van ‘n groep mense met harte wat brand vir die evangelie.

 Hierdie tydskrif staan vir die verdediging en lering van fundamentele Skrifwaarhede soos die Godheid en algenoegsame soendood van Christus, die dispensasionele verskil tussen Israel en die kerk, die opstanding en wegraping van gelowiges en die oproep tot die volle wapenrusting. Anders as die groot kerke wat meen dat die kerk en Israel dieselfde ding is, lees ons die Bybel normaal en reguit. Die kerk van vandag is 'n geestelike organisme waaraan almal uit alle nasies deel het as hulle Jesus Christus as saligmaker bely. In die Ou Testament was dit nie so nie, en daarom is ons nou in 'n ander dispensasie as in daardie tyd.

Die beste artikels uit die Volle Wapenrusting sal op hierdie bladsye verskyn. Nuwe uitgawes van die Wapenrusting sal ook gratis van hierdie webblad afgelaai en uitgedruk kan word.

 

Teken in op die Wapenrusting!
Om jou Wapenrusting deur die pos te ontvang, betaal R65 oor na "Die Wapenrusting", Absa 1048520703 en faks jou betalingsbesonderhede en jou posadres na 0866155210. Of stuur 'n tjek na Die Wapenrusting, Posbus 9194, Newcastle.

Kom kuier saam op Facebook!
Vir mense wat ‘n kuierplek op Facebook het, wil ons net laat weet dat die Wapenrusting nou ook daar ‘n bladsy het. As jy op facebook is, “search” net vir “Die volle Wapenrusting” en jy sal hom kry. Onderwerpe wat in die Wapenrusting en op die Kopkrappers behandel word, kan op die Facebook bladsy van die Wapenrusting bespreek word.
Ons wil kyk of ons dalk ons tydskrif verder deur die Facebook-stelsel kan bekendstel. Ons vra dus vir al ons facebook gebruikers om na die Facebook-bladsy van die Wapenrusting te gaan, te kiek op die “like” of “hou van” skakel en dan onder die waperustung se logo te kliek op “stel aan vriende voor”. Dan stel jy die Wapenrusting se blady aan al jou facebook-vriende voor. Ons het reeds op die manier afgekom op ‘n opgeleide predikant wat die dispensasionele leer totaal ondersteun en van wie ons in die toekoms waarskynlik nog baie gaan hoor!

Die laaste artikel is 20 Januarie 2011 op hierdie webblad geplaas.


 

 


|Afrikaanse Artikels| |Terug na Forum vir GLO| |Tradisie of Inspirasie| |Christen - uitverkiesing| |Twee soldate| |Kontraste| |Erfenis| |Die Groot Uitnodiging| |Verlore seun| |Is die Bybel waar?| |Gevaarlike Glybaan| |Selfverloëning| |Hemel en Aarde| |Koninkryk naby| |Jesus vir vandag| |Voor-verdrukking|